รหัสสินค้า :C3998
ผู้ผลิต :Sanyo
ประเภท : Transistor

C3998 Sanyo

Contact us