รหัสสินค้า :2DI150D-050
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Transistor Module

2DI150D-050 Fuji Electric

Contact us