รหัสสินค้า :C4024
ผู้ผลิต :Sanken Electric
ประเภท : Transistor

C4024 Sanken Electric

Contact us