รหัสสินค้า :C4051
ผู้ผลิต :Shindengen Electric
ประเภท : Transistor

C4051 Shindengen Electric

Contact us