รหัสสินค้า :C4059
ผู้ผลิต :Shindengen Electric
ประเภท : Transistor

C4059 Shindengen Electric

Contact us