รหัสสินค้า :C4153
ผู้ผลิต :Sanken Electric
ประเภท : Transistor

C4153 Sanken Electric

Contact us