รหัสสินค้า :C4369
ผู้ผลิต :KEC
ประเภท : Transistor

C4369 KEC

Contact us