รหัสสินค้า :C4387
ผู้ผลิต :Sanken Electric
ประเภท : Transistor

C4387 Sanken Electric

Contact us