รหัสสินค้า :C4408
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

C4408 Toshiba

Contact us