รหัสสินค้า :C4495
ผู้ผลิต :Sanken Electric
ประเภท : Transistor

C4495 Sanken Electric

Contact us