รหัสสินค้า :2DI150D-050C
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Transistor Module

2DI150D-050C Fuji Electric

Contact us