รหัสสินค้า :C4550
ผู้ผลิต :NEC
ประเภท : Transistor

C4550 NEC

Contact us