รหัสสินค้า :C4552
ผู้ผลิต :NEC
ประเภท : Transistor

C4552 NEC

Contact us