รหัสสินค้า :C4977
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Transistor

C4977 Fuji Electric

Contact us