รหัสสินค้า :C5074
ผู้ผลิต :Rohm Semiconductor
ประเภท : Transistor

C5074 Rohm Semiconductor

Contact us