รหัสสินค้า :C5076
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

C5076 Toshiba

Contact us