รหัสสินค้า :C5248
ผู้ผลิต :Rohm Semiconductor
ประเภท : Transistor

C5248 Rohm Semiconductor

Contact us