รหัสสินค้า :C5339
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

C5339 Toshiba

Contact us