รหัสสินค้า :C5584
ผู้ผลิต :Panasonic
ประเภท : Transistor

C5584 Panasonic

Contact us