รหัสสินค้า :2DI150M-050
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Transistor Module

2DI150M-050 Fuji Electric

Contact us