รหัสสินค้า :C730
ผู้ผลิต :Mitsubishi
ประเภท : Transistor

C730 Mitsubishi

Contact us