รหัสสินค้า :C770L
ผู้ผลิต :Powerex Inc.
ประเภท : SCR

C770L Powerex Inc.

Contact us