รหัสสินค้า :C945
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Transistor

C945 Philips

Contact us