รหัสสินค้า :CR6L-250
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Fuse

CR6L-250 Fuji Electric

Contact us