รหัสสินค้า : 2SJ527
ผู้ผลิต : Hitachi
ประเภท : MOSFET

Contact us