รหัสสินค้า : PHMB400B12A
ผู้ผลิต : NIEC
ประเภท : Transistor Module

Contact us